9:00 – 17:00

Program de lucru de luni până vineri

031 108 8691

Sunați-ne pentru a stabili o întâlnire

Facebook

Cauta
 

Servicii

pe care le oferim
a

Servicii Executor Judecătoresc Ionescu Marian-Daniel

Executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii

Notificări de acte judiciare și extrajudiciare

Comunicarea actelor de procedură

Recuperarea pe cale amiabilă a oricărui tip de creanțe

Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanța judecatorească

Constatarea unor stări de fapt și inventarierea unor bunuri

Întocmirea proceselor verbale de constatare

Executari directe

Evacuări

Puneri în posesie, granituiri, servituți, predări de bunuri

Executari indirecte

Urmărirea imobiliară a creanțelor

Popriri

Consultații în legătură cu constituirea actelor execuționale

Orice alte acte sau operațiuni date de lege

O echipă ambiţioasă, dornică de autodepăşire, cu înalt grad de pregătire.