9:00 – 17:00

Program de lucru de luni până vineri

031 108 8691

Sunați-ne pentru a stabili o întâlnire

Facebook

Cauta

Persoanele interesate să participe la licitație vor depune la sediul societății noastre, până la termenul stabilit pentru organizarea licitației, documente necesare.

Participarea la licitație pentru vânzarea silită a unui imobil

Lista bunurilor scoase la licitație de către BEJ Ionescu Marian-Daniel o puteți găsi în secțiunea Licitații.

 

 

Creditorii urmăritori și intervenienți care au rang util de preferință nu au obligația de a depune cauțiunea, decât pentru a acoperi, dacă este cazul, diferența între valoarea garanției și propria creanță. Sunt dispensate de garanție și persoanele care, împreună cu debitorul, au asupra imobilului urmărit un drept de proprietate comună pe cote-parți.

 

BEJ Ionescu Marian-Daniel

BEJ Ionescu Marian-Daniel

Persoanele interesate să participe la licitație vor depune la sediul societății executorilor judecătorești, până la termenul stabilit pentru organizarea licitației, următoarele documente:

– dovada plății unei cauțiuni (10% din prețul de începere a licitației) pentru termenul respectiv.

– cerere de participare la licitație în care se va preciza oferta de cumpărare, după modelul pe care îl găsiți în secțiunea Utile/Documente.

– copie act de identitate, în cazul Persoanelor Fizice (împreună cu procură autentificată notarial / împuternicire avocațială în original, în cazul în care participă la licitație în calitate de mandatar) și copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de înmatriculare la Registrul Comerțului, hotararea adunării generale a asociaților sau a consiliului de administrare, mandatul persoanei care reprezintă societatea, în original, în cazul persoanelor juridice.

Cerere de executare silită

Descarcă

Model cerere evacuare

Descarcă

Cerere notificare

Descarcă

Ofertă de cumpărare

Descarcă

CERERE DE RESTITUIRE GARANȚIE DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE

Descarcă